Uitstekend 2G, 3G en 4G bereik met GSM Indoor Solutions van IPactive: https://www.ipactive.nl/gsm-indoor-solutions/

De website is eigendom van IPactive B.V.
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan IPactive B.V. of haar licentiegevers.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPactive B.V mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.